Samoajat

Loito

Loito on porukka, joka on ollut yhdessä sudenpennuista lähtien. NImi vain vaihtunut matkan varrella. 

Vartio on alkanut kokeilla omia siipiään vastuunkantamisessa lippukunnan arjessa. Jokainen vartion jäsen on erilainen, ja yhdessä he muodostavat timanttisen kokonaisuuden, johon tarvitaan kaikkia.

 

Luotsi

Hanna "Härski"  Hiltunen puh. 040 778 6819

Loito kolovuoro

Joka toinen tiistai-ilta klo 18.00-19.30

Samoajat (15-17 v.)

Samoajat ovat jo aikuisuuden kynnyksellä ja luotsin tuella he voivat järjestää lippukunnalle isojakin juttuja, esim. retkiä. Samoaja on kiinnostunut ympäristöstään ja haluaa tutkia uusia maisemia. Hän selviytyy jo itsenäisesti tilanteista ja kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä. Samoaja osaa opettaa asioita myös muille, samalla kun haluaa kehittää itseään. Samoajaohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista, joista osa on pakollisia ja osa vapaavalintaisia. Aktiviteetit on jaettu aiheittain 21 TASKUUN. Pakollisissa aktiviteeteissa samoajat tutustuvat samoajaohjelmaan sekä oppivat johtajuutta, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään lippukunnan ulkopuolelle. Varsinaisena samoajaryhmän vartionjohtajana toimii vuorollaan joku samoajista. Samoajaohjelman onnistumiseksi vartio tarvitsee tuekseen aikuista samoajaluotsia, joka kannustaa vartiota ja auttaa sitä käytännön toteutuksissa.